วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2551

การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ

สิ่งที่ได้จากการเรียน
1.ทำให้เรารู้จักการเปิดพจนานุกรมที่ถูกต้อง
2.ทำให้เราสามารถเปิดพจนานุกรมได้รวดเร็วขึ้น
3.ทำให้เราทราบถึงที่มาของคำว่ามีต้นกำเนิดมาจากภาษาใด
4.ทำให้เราได้ทราบถึงความหมายของคำนั้นๆ
5.ทำให้เราทราบถึงหน้าที่ของคำนั้น
6.ทำให้เราได้ศึกษาตัวอย่างประโยคจากคำที่เราหา
7.ทำให้เราทราบถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
8.ทำให้เราทราบถึงความหมายของคำนั้นในบริบทต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น: